Viața spirituală

Index articole

Apariţia creştinismului ortodox în secolul al IV-lea d. Chr., a însemnat răspîndirea lui pe aceste meleaguri; astfel, locuitorii de pe aceste meleaguri şi-au construit troiţe, biserici, la început din lemn, apoi construite din cărămidă şi beton.
În aceste locaşuri sacre, oamenii se închinau duminica şi de sărbători, când se organizau slujbe oficiate de preoţi şi cântăreţi.
În comuna Diculeşti, există patru lăcaşuri de cult, în care oamenii vin şi se roagă în credinţa ortodoxă.


În satul Băbeni Olteţu există biserica cu hramul " Sfîntu Nicolae", care iniţial a fost construită din lemn în anul 1770, a fost renovată şi reconstruită din piatră în anul 1779, a fost pictată în anul 1812 şi ulterior renovată în anii 1940 şi 1969. În prezent este declarată monument istoric. Deserveşte satele Colelia şi Băbeni-Olteţu.

Biserica
În satul Budeşti există biserica cu hramul „Adormirii Maicii Domnului", zidită în anul 1825 de vistiernicul Alexandru Diculescu, restaurată în anul 1931.
Este monument istoric.
Deserveşte satul Budeşti.


Biserica
În satul Diculeşti, se află biserica cu hramul "Sfîntul Nicolae", construită din zid în anul 1913, reparată în anul 1968 pe locul unei alte biserici.
Deserveşte satul Diculeşti.

Biserica
În satul Afumaţi, există biserica cu hramul „Intrarea în Biserică", construită din lemn în anii 1912-1914, pe locul unei alte biserici, construită în anul 1780 şi reparată în anul 1938.Biserica

Bisericile din parohia Diculeşti sunt deservite de preotul licenţiat Chiriţă Gheorghe şi cântăreţul Paşol Dan.
Prin grija preotului Chiriţă Gheorghe, în anii care au urmat Revoluţiei din Decembrie 1989, au fost renovate şi vopsite, acesta fiind ajutat şi de enoriaşii parohiei, care găsesc în biserică un sprijin şi o consolare în viaţa spirituală.