Viața spirituală - Biserica Afumaţi

Index articoleÎn satul Afumaţi, există biserica cu hramul „Intrarea în Biserică", construită din lemn în anii 1912-1914, pe locul unei alte biserici, construită în anul 1780 şi reparată în anul 1938.Biserica

Bisericile din parohia Diculeşti sunt deservite de preotul licenţiat Chiriţă Gheorghe şi cântăreţul Paşol Dan.
Prin grija preotului Chiriţă Gheorghe, în anii care au urmat Revoluţiei din Decembrie 1989, au fost renovate şi vopsite, acesta fiind ajutat şi de enoriaşii parohiei, care găsesc în biserică un sprijin şi o consolare în viaţa spirituală.