În prezent populaţia judeţului Vâlcea depăşeşte 400.000 de locuitori, având o densitate de 70 locuitori pe km patrat.
Din acest total comuna Diculeşti are o populaţie de 2068 de locuitori.

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei din comună, putem spune că în prezent aceasta este în continuă scădere, mai ales prin plecarea tineretului la sate.

În anul 1831, populaţia pe sate era următoarea:
Denumirea satului nr. de familii
Băbeni 65
Budeşti 54
Diculeşti 65

În 1893, populaţia comunei se prezenta astfel:
Nr. crt. Denumirea satului Nr. locuitori femei barbati
1. Băbeni 290 140 150
2. Budeşti 395 95 200
3. Diculeşti 263 129 134

N. Stoicescu, în lucrarea „Viaţa Bisericească în Oltenia" apărută în anul 1941 la Craiova, la pag. 710-714, prezintă următoarea situaţie:
Nr. crt. Denumirea satului Nr.familii Nr. persoane
1. Băbeni 373 1114
2. Budeşti 80 368
3. Diculeşti 264 385

Ulterior comuna Diculeşti a fost încorporată în cadrul comunei Făureşti, până în anul 2004, când a fost reînfiinţată ca unitate administrativ teritorială independentă
În prezent populaţia comunei se prezintă astfel: total populaţie 2068, din care bărbaţi 904 şi femei 1164.

Pe sate există următoarea structură demografică:
Nr. crt. Denumirea satului Nr. locuitori femei bărbaţi
1. Băbeni – Olteţul 892 482 415
2. Budeşti 390 218 172
3. Diculeşti 530 330 200
4. Colelia 251 134 117