Index articole

Apariţia creştinismului ortodox în secolul al IV-lea d. Chr., a însemnat răspîndirea lui pe aceste meleaguri; astfel, locuitorii de pe aceste meleaguri şi-au construit troiţe, biserici, la început din lemn, apoi construite din cărămidă şi beton.
În aceste locaşuri sacre, oamenii se închinau duminica şi de sărbători, când se organizau slujbe oficiate de preoţi şi cântăreţi.
În comuna Diculeşti, există patru lăcaşuri de cult, în care oamenii vin şi se roagă în credinţa ortodoxă.


În satul Băbeni Olteţu există biserica cu hramul " Sfîntu Nicolae", care iniţial a fost construită din lemn în anul 1770, a fost renovată şi reconstruită din piatră în anul 1779, a fost pictată în anul 1812 şi ulterior renovată în anii 1940 şi 1969. În prezent este declarată monument istoric. Deserveşte satele Colelia şi Băbeni-Olteţu.

Biserica