Realizări recente

Index articole

Comuna Diculeşti, a fost reînfinţată la data de 15 aprilie 2004, prin voia cetăţenilor din fosta comună Făureşti, care au hotărît prin Referendum, reînfinţarea acestei localităţi şi reaşezarea ei printre localităţile patriei.
De la reînfinţarea localităţii, în fruntea acestei localităţi a fost domnul Cupăreanu Sabin, un edil care a avut un aport deosebit la reînfinţarea localităţii şi dezvoltarea ei ulterioară.
Sub conducerea acestuia începînd cu anul 2004 în comună au fost construite sau renovate mai nulte edificii. Astfel a fost construit un modern sediu al Primăriei şi Consiliului Local Diculeşti, local care adăposteşte şi Biblioteca Locală Diculeşti, reînfinţată la data de 15.09.2004.

Consiliul localConducerea primăriei s-a implicat în modernizarea dispensarului medical din comună, care a fost modernizat şi renovat, astfel încît medicul care deserveşte această instituţie să se simtă atras de localitate şi cetăţenii acesteia.

Dispensarul local

O importanţă aparte s-a acordat celor două şcoli şi grădiniţe, din satele Băbeni Olteţu şi Budeşti, care au fost renovate, dotate cu centrale pentru încălzit, au fost izolate termic, au fost introduse calculatoare, legate la reţeaua Internet. Totdeodată prin grija Primăriei şi a Consiliului Judeţean Vâlcea, şcolile din localitate beneficiează pentru transportul zilnic al elevilor de două microbuze şcolare.
Grădiniţele din localitate au fost amenaşate cu spaţii moderne de joacă pentru copii.
La şcoala generală Budeşti, funcţionează un ,,TELECENTRU,, dotat cu trei calculatoare legate la reţeaua Internet.
Căminul Cultural din localitate a fost modernizat din temelii, a fost izolat termic, dotat cu centrală pentru încălzit, spaţiul a fost extins, astfel încît în incinta acestuia să poată avea loc diverse manifestări culturale, sau tradiţionale ca nunţi, botezuri etc.

Caminul cultural

În anul 2008, s-au pus bazele unei baze sportive moderne, dotată cu instalaţie nocturnă.Terenul de minifotbal este prevăzut cu gazon artificial.

Terenul de minifotbal sinteticÎn apropierea bazei sportive au fost puse bazele "PARCULUI TINERETULUI", în care se află amplasat Monumentul Eroilor Diculeşteni şi o fîntînă arteziană.În acest frumos parc, primăria a plantat numeroase speci de plante şi abuşti florali, ceea ce dă un farmec aparte acestui minunat loc din comuna Diculeşti.

Parcul tineretului

Primăria localităţii s-a ocupat de modernizarea căilor de transport din localitate, astfel a fost modernizat şi asfaltat pe o suprafaţă de 2,5 Km, Drumul Judeţean 643 B, care face legătura cu comuna Valea Mare.
Au fost pietruite drumurile comunale Budeşti, pe circa 1,8 Km, Bărăceşti, pe 1,5 Km.,Mîţoieşti, pe o distanţă de 1,6 Km, Cocaina, pe o distanţă de 1 Km.,Afumaţi pe o distanţă de 2 Km., Colelia pe o distanţă de 1,7 Km, Bârzani, pe o distanţă de 1,5 Km.
De-a lungul căilor de acces au fost amplasate coşuri de gunoi, astfel încît comuna să fie mai curată, iar istituţiile şi satele au fost marcate cu indicatoare luminoase, gen „Şcoala Băbeni Olteţu", sau" satul Budeşti".La intrarea în localitate au fost montate panouri luminoase, care marchează hotarele localităţii.
Pe raza localităţii, reţeua de iluminat public a fost modernizată, aceasta fiind funcţională pe întrgul teritoriu.
Localiatea cunoaşte în prezent o puternică dezvoltare, se construiesc multe locuinţe dotate cu toate utilităţile, aproape fiecare familie are un autoturism în posesie.
În comună funţionează o reţea de televiziune prin cablu, astfel că prin intermediul acesteia pot fi vizionate circa 50 de programe TV.
Tot prin reţeaua de cablu dar şi de telefonie,a pătruns şi internetul, astfel încăt se deschid orizonturi largi în universul informaţional.
Deasemenea mulţi tineri au plecat în ţările occidentale, iar cu banii dobîndiţi în activităţile desfăşurate acolo, fac investiţii în comună, în special în construcţii şi achiziţionarea de bunuri de consum.