Realizări recente - Dispensarul local

Index articole


Conducerea primăriei s-a implicat în modernizarea dispensarului medical din comună, care a fost modernizat şi renovat, astfel încît medicul care deserveşte această instituţie să se simtă atras de localitate şi cetăţenii acesteia.

Dispensarul local

O importanţă aparte s-a acordat celor două şcoli şi grădiniţe, din satele Băbeni Olteţu şi Budeşti, care au fost renovate, dotate cu centrale pentru încălzit, au fost izolate termic, au fost introduse calculatoare, legate la reţeaua Internet. Totdeodată prin grija Primăriei şi a Consiliului Judeţean Vâlcea, şcolile din localitate beneficiează pentru transportul zilnic al elevilor de două microbuze şcolare.
Grădiniţele din localitate au fost amenaşate cu spaţii moderne de joacă pentru copii.
La şcoala generală Budeşti, funcţionează un ,,TELECENTRU,, dotat cu trei calculatoare legate la reţeaua Internet.